porozumienie2

 

Dnia 7 czerwca 2021 podpisano umowę patronacką pomiędzy Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Sławie, a Balcerzak Sp. z o.o.

Strony wspólnie i w porozumieniu, dostrzegając liczne możliwości wzajemnej współpracy w zakresie poprawy jakości kształcenia zawodowego i zapewnienia jego wysokiej efektywności, wyraziły wolę wzajemnego współdziałania w celu zapewnienia realizacji tych celów.

Celem patronatu jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia w branży, która nierozerwalnie kojarzona jest z naszym miastem.

Na mocy porozumienia uczniowie ZSP Sława będą odbywali praktyki w firmie Balcerzak Sp. z o.o.