Od dnia 20 lipca br. (od godz.12.00) w sekretariacie szkoły udostępnione zostaną listy uczniów, przyjętych do poszczególnych klas. 

Bardzo prosimy rodziców/opiekunów prawnych o potwierdzenie woli nauki w naszej szkole do dnia 30 lipca br.