Plany lekcji, dostępne są w dzienniku elektronicznym po zalogowaniu.

Klasy pierwsze mogą sprawdzić swój plan na stonie szkoły, w zakładce "Klasy po szkole podstawowej".

Harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2020/2021

Przypominam, że egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbędzie się 24 sierpnia br. o godz. 9.00 ( wtorek)  w świetlicy szkolnej.

Bardzo proszę o przybycie ok. 30 minut przed egzaminem. Nadal obowiązuje reżim sanitarny: maseczki i dezynfekcja rąk!

Od dnia 20 lipca br. (od godz.12.00) w sekretariacie szkoły udostępnione zostaną listy uczniów, przyjętych do poszczególnych klas. 

Bardzo prosimy rodziców/opiekunów prawnych o potwierdzenie woli nauki w naszej szkole do dnia 30 lipca br.

5 lipca br. od godz. 12.00,  zapraszamy maturzystów po odbiór świadectw maturalnych do sekretariatu. Od godziny 8.30 możecie sprawdzić wyniki w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login) , korzystając z loginów i haseł,  które otrzymaliście w czasie egzaminu maturalnego.

Przypominamy o ciągle obowiazujących obostrzeniach sanitarnych ( maseczki i dezynfekcja rąk)

Podkategorie