Technik rolnik

Uczniowie od druiej klasy w zakresie rozszezrzonym realizują:

język obcy i matematykę lub biologię

Kończąc technikum w zawodzie technik rolnik uzyskujesz:

1. Kwalifikacje:

  • Prowadzenie produkcji rolniczej (RL.03.)
  • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (RL.16.)

2. Możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, biologia