Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

 

Uczniowie  od drugiej klasy w zakresie rozszerzonym realizują:
chemię i język obcy
 
Kończąc technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uzyskujesz:

1. kwalifikacje:   

  • Sporządzanie potraw i napojów (TG.07)
  • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (TG.16)

 

2. możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B 

 
Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, chemia