Zmiany w planie na dzień:  16. stycznia 2018 r. (wtorek)
Nauczyciele nieobecni: J. Markiewicz, L. Szumska

Klasy maturalne na pierwszych dwóch lekcjach piszą maturę próbną

 

Klasa

 2TZ

Klasa

1LO

Klasa 

1TL 

Klasa

 3LO

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1

 matem.

Boks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

 

matem.

Boks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 3  

 

 

matem.

Boks 

 

 

 

 

 

 

 
 4

 

 

 matem.

Boks

 

 

 

 

 

 

 

 
 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 7

  

 

 

 

 

 

 

 

     
 8

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

9    

 

 

 

           

 

 Zmiany w planie na dzień:  17. stycznia 2018 r.(środa)

Nauczyciele nieobecni: J. Markiewicz, ks. Z. Kardasz

 

 

 Klasa

1 LO

Klasa

1TL

Klasa

2TL

Klasa

3LO

Klasa

4TŻ

Klasa

 4TA

 Klasa

 1BSB

 Klasa

 2TZ

 Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1

 

 

geogr.

Rosler

 


 


 

 

 

 

     
 2

 

 geogr.

Rosler

 

 

 

 

 

 

         
 3

 

 

 

 

 

 

 

matem.

Boks 

 

     
 4

ekonom

Klecha


 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 5

 

 

 

 

 matem

Boks

matem.

Boks 

 

 

 

 

   
 6

 

 

 

 

wdż 

 

 

 

 

 

 

   
 7

 

   

klasa

zwoln. 

 

 

 klasa

zwoln.

 

 

 

 

 
 8

 

 

 

 

 

 

 klasa

zwoln.

 

 

 

   
9