Zmiany w planie na dzień:  17. maja (czwartek)  2018 r. 
Nauczyciele nieobecni: P. Kolman

 

Klasa

1 TL 

Klasa

 3ZW

Klasa 

 2ZW

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 4

 

w-f

cał. kl.

Dodot 

w-f

cał. kl.

Dodot  

 

 

 

 

 

 

 

 
 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6

chł.

zwoln. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 7

chł.

zwoln.

 

 

 

 

 

 

 

     
 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9    

 

 

 

           

 

Zmiany w planie na dzień:  

Nauczyciele nieobecni:  

 

 

 Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 2

 

 

 

 

 

 

 

         
 3

 

 

 

 

 

 

 

           
 4

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   
 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 7

 

 

 

 

     

 

       
 8

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
9