Zmiany w planie na dzień: 15 października 2019 r. (wtorek)
Nauczyciele nieobecni: Mar. Rosler

klasy 1 TL i TŻ (3-4 lekcja) udział w wykładzie pod opieką p. S. Basińskiego

 

 

Klasa

4 TL

Klasa

2TL

Klasa 

1TL

Klasa

 1TŻ

Klasa

3TL

Klasa

1TLP

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1

 klasa

zwoln.

           

 

 

 
 2        

 

   

 

 

 
 3   plan. prod.  wykład 

wykład 

 

 

 

     
 4  

 

wykład 

wykład 

 matem

 

         
 5         j.polski    

 

 

 

 

 

 6                

 

 
 7

 

       

inform

gr.1

 

 

 

     
 8    

 

   

klasa

zwoln.

 

 

   

 

 

9    

 

 

 

             

 

Zmiany w planie na dzień: 16 października 2019 r. (środa)

Nauczyciele nieobecni: Mar. Rosler

 

 

 Klasa

1TLP

Klasa

4TL 

Klasa

1TŻP

Klasa

1TL 

Klasa

1TŻ

Klasa

 3TL

 Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1

 

 

 inform.

 

     

 

 

     
 2   matem  

 

 

 

 

         
 3

matem. 

 

 

 

       
       
 4

 

           

 

 

 

   
 5

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   
 6

 

    matem. matem.         

 

   
 7        

 

gr.1

j.ang. 

     

 

 

   
 8

klasa

zwoln. 

 

 

 

 

klasa

zwoln. 

 

 

 

 

   
9