Nareszcie ruszyły treningi pływackie w ramach szkolenia na ratownika WOPR prowadzonego przy współpracy z Panem Andrzejem Borkowskim. Nasza młodzież doskonali style pływackie, nurkowanie, holowania oraz skoki ratownicze. W tym roku grupa powiększyła sie o kolejnych 4 kandydatów na ratownika. Przed nami rok pracy nad umiejętnościami pływackimi. Nikt nie mówi, że będzie łatwo , ale poprzedni rok  potwierdził bardzo dobre efekty pracy.

Uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego Piotra Kolmana oraz Stelli Dodot wyjeżdżają na treningi pływackie do Głogowa oraz Sulechowa.