Przewodniczący: Rafał Szmigielski kl. III TH

Zastępca: Krzysztof Kunke kl. III TH

Sekretarz: Kinga Drożdżyńska kl. IV TAK

Skarbnik: Eryk Marciniak  kl. II TŻiUG