27  sierpnia 2019 r. - Rada Pedagogiczna

 • organizacja pracy w roku szkolnym 2019/2020
 • analiza matury 2019 
 • sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 i przyjęcie uchwały o wykorzystaniu wniosków z nadzoru

12 września 2019 r. – Rada Pedagogiczna g. 14.30

 • przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020
 • wyłonienie zespołu do spraw promocji szkoły
 • zatwierdzenie programu realizacji doradztwa zawodowego

3 października 2019 r. - Rada Pedagogiczna g. 14.30

 • zatwierdzenie planów pracy szkoły na rok szklony 2019/2020
 • analiza egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – 2019 r.
 • omówienie i zatwierdzenie działań promujących szkołę

7 stycznia 2020 r. - Rada Pedagogiczna

 • klasyfikacja śródroczna (zakończenie I półrocza 6. 01. 2020 r.)

 

13 lutego 2020 r. - Rada Pedagogiczna

 • sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku 2019/2020
 • omówienie działań promujących szkołę oraz scenariusza Dnia Drzwi Otwartych Szkoły

 21 kwietnia 2020 r. g. 14.30 - Rada Pedagogiczna

 • klasyfikacja końcowa klas maturalnych (zakończenie zajęć 24. 04. 2020 r.)

23 czerwca 2020 r. g. 14.30 - Rada Pedagogiczna

 • klasyfikacja końcowa klas trzecich branżowej szkoły I stopnia kończących naukę 26 czerwca 2020 r.
 • klasyfikacja roczna pozostałych klas

 

Terminy i zakres działań mogą ulec zmianom. Harmonogram nie uwzględnia rad szkoleniowych