Technik Logistyk - klasa mundurowa

po szkole podstawowej - szkoła pięcioletnia

Uczniowie od pierwszej klasy w zakresie rozszerzonym realizują: język obcy i matematykę lub geografię

 W ramach innowacji "Technik logistyk - klasa mundurowa", uczniowie będą uczestniczyć m.in. w zajęciach z samoobrony, zajęciach strzeleckich, ćwiczeniach z musztry oraz zajęciach terenowych.

Kończąc technikum w zawodzie technik logistyk uzyskujesz:

1. Kwalifikacje:

  • Obsługa magazynów (SPL.01.)
  • Organizacja transportu (SPL.04.)

2. Możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia