Technik rolnik

po szkole podstawowej  - szkoła pięcioletnia

Uczniowie od pierwszej klasy w zakresie rozszezrzonym realizują: język obcy i matematykę lub biologię

Kończąc technikum w zawodzie technik rolnik uzyskujesz:

1. Kwalifikacje:

  • Prowadzenie produkcji rolniczej (ROL.04.)
  • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (ROL.10.)

2. Możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia