Technik hotelarstwa

po szkole podstawowej - szkoła pięcioletnia

Uczniowie od pierwszej klasy w zakresie rozszerzonym realizują:  język obcy i matematykę lub geografię

 

Kończąc technikum w zawodzie technik hotelarstwa uzyskujesz:

1. Kwalifikacje:

  • Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (HGT. 03.)
  • Realizacja usług w recepcji (HGT.06.)

2. Możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B

 Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia