Uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych od drugiej klasy w zakresie rozszerzonym realizują:
chemię i język obcy

Kończąc technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uzyskujesz:

1. kwalifikacje:

  • sporządzanie potraw i napojów
  • organizacja żywienia i usług gastronomicznych

2. możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B

 Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, chemia i biologia