Technik Logistyk - klasa mundurowa

Uczniowie od drugiej klasy w zakresie rozszerzonym realizują: język obcy i matematykę lub geografię

 W ramach innowacji "Technik logistyk - klasa mundurowa", uczniowie będą uczestniczyć m.in. w zajęciach z samoobrony, zajęciach strzeleckich, ćwiczeniach z musztry oraz zajęciach terenowych.

Kończąc technikum w zawodzie technik logistyk uzyskujesz:

  1. Kwalifikacje - nowa podstawa programowa od 2017 r.
  • Obsługa magazynów (AU.22)
  • Organizacja transportu (AU.32)
  1. Kwalifikacje – stara podstawa do 2016 r.:
  • A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
  • A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
  • A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
  1. Możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B