Pierwsze wzmianki o Tarnowie Jeziernym pochodzą z XIII w., mówi się tam o Tarnowie Polskim.
Miejscowość położona na szlaku Siedlisko - Sława Śląska, 23 km. od Głogowa. W okresie tym Tarnów jest kasztelanią należącą do Książąt głogowskich.
W roku 1981 połowę Tarnowa otrzymuje Mikołaj von Rechberg a w 1469 r. Książe Henryk odsprzedaje drugą połowę Tarnowa Jerzemu Slawbuch osiadłemu w Bytomiu Odrzańskim.
W 1560r. Fabian von Schoinach kupuje Tarnów Polski, który przechodzi w 1595r. na własność Jerzego Schonacha.
Po jego śmierci w 1916r. dobra odziedziczył jego bratanek, Jan zwany Nieszczęśliwym. On właśnie w 1924r. buduje na wzgórzu dawnej kasztelani pałacyk myśliwski.
O dalszych losach brak dokładniejszych informacji.
Dopiero w 1936r. właścicielem pałacyku zostaje graf Hangwitz - namiestnik.
W tym czasie służy jako schronisko młodzieżowe
W latach 1981 - 1984 poddany zostaje remontowi kapitalnemu z inicjatywy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze.

Obecnie właścicielem pałacyku jest Urząd Miasta i Gminy Sława a sam obiekt jest w zarządzaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie.