Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1

j. polski 

             

usługi tran.

spedyc.

w-f przeds. log.  
w gosp. rynk.
zaj. z wych. 
 2 matematyka wos w-f  j. niemiecki matematyka
 3  w - f zapasy mag. j. polski  j. angielski

religia

 4

log. zaop.

i prod. 

       j. angielski        w logist.  j. polski  j. angielski

log. zaop.

i prod.

 5

log. zaop.

i prod.

matemat.  planowanie . prod    i dystr.

usługi tran.

spedyc.

log. zaop.

i prod.

      
 6

     procesy transp.

w logist.

 religia

historia i społ.

usługi tran.

spedyc.

matematyka
7 planowanie . prod    i dystr. j. niemiecki

usługi tran.

spedyc.

logist. w proc.

prod.

wdż
8 historia i społ.    j. angielski       
 w logist.
 
planowanie . prod 
   i dystr.

przysp.

wojskowe