Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1 geografia historia  zaj. prakt.  zaj. prakt.  j. polski
 2 chemia  informatyka j. w.  j. w. religia
 3 edb matematyka  j. w. j. w. fizyka
 4 biologia religia  j. w. j. w. matematyka
 5 j. polski     j. w.  j. w. j. niemiecki
 6 w-f    j. w.  j. w.  zaj. z wych.
7 w-f    j. w.  j. w.  
8 w-f